Over Green Accountants

Privacyverklaring

Omdat wij u zo goed mogelijk van dienst willen zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig. Green Accountants vindt de bescherming van uw privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen.

Green Accountants volgt hiermee de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Laatste wijziging: 26 mei 2016

Persoonlijke informatie
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Indien u besluit ons persoonlijke informatie te willen geven, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Green Accountants houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring betekent uw ‘persoonlijke informatie’: informatie of informatieonderdelen waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar het kan ook andere informatie zijn zoals het IP-adres.

Wij verzamelen persoonlijke informatie over u uit de volgende bron:

Webformulier: wij kunnen informatie rechtstreeks van u verzamelen wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u het webformulier invult.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen, op voorwaarde dat u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Verstrekken aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet verstrekt aan derden.

Beveiliging en de kwaliteit van informatie
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een "cookie". Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd. 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een statistiekenservice van Google, en maakt gebruik van diverse cookies. Deze cookies bevatten informatie waarmee Google u als bezoeker zou kunnen identificeren. De informatie die Google Analytics voor Green Accountants verzamelt is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Green Accountants gebruikt geanonimiseerde statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website om deze te kunnen optimaliseren. De informatie die wij met het plaatsen van het cookie verkrijgen, wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan de aan haar verschafte informatie aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie het privacy beleid van Google en het speciale privacy beleid van Google Analytics. 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken. 

Inzage en wijzigingen
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar accountants@greenaccountants.nl

 

Nieuws / Actueel
 

Donderdag 22 februari WBSO ontvangen in 2017? Geef dan voor 31 maart je realisatie door

Als je in 2017 WBSO hebt ontvangen, dien je voor 31 maart 2018 de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven voor uw S&O-project door te geven aan de RVO.

Lees meer »
Donderdag 8 februari Recht op loonkostenvoordeel? LET OP: per 1 januari 2018 belangrijke wijziging

Vanaf 1 januari 2018 heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden in de loonkostensubsidies voor werknemers. De belangrijkste wijziging is dat de werkgever na indiensttreding van de werknemer, nog maar 3 maanden de tijd heeft om loonkostenvoordeel aan te vragen. Wordt deze niet op tijd aangevraagd,  ontvangt de werkgever in zijn geheel geen loonkostenvoordeel.

Lees meer »

Onze radiocommercial op BNR