laatste nieuws van Green Accountants

Nieuws

Wil je op de hoogte blijven van alles omtrent ondernemen? Of het nu gaat om nieuwe ontwikkelingen, gewijzigde wet- en regelgeving of updates, op deze pagina plaatsen wij regelmatig nieuwsitems en artikelen die voor jou en jouw onderneming interessant kunnen zijn.

Donderdag 5 juli

Subsidie Praktijkleren aanvragen

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voor wie?
Als je in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio’s. Vanaf het school-, studiejaar 2017/2018 wordt de regeling uitgebreid. Je kunt dan ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer je een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs. Lees hier de voorwaarden per categorie.

Aanvragen
Voor het school-, studiejaar 2017/2018 kun je een aanvraag indienen van 2 juni 2018 09.00 uur tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur

In de indieningsperiode van 2018 kun je subsidie aanvragen voor de begeleiding in het schooljaar 2017/2018. Het schooljaar 2017/2018 loopt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. Na afloop van de begeleiding kun je je aanvraag indienen. Meer informatie over aanvragen en over beslissing & uitbetaling van aanvragen vind je op mijn.rvo.nl.

Voortzetting regeling na 2018
De Subsidieregeling praktijkleren loopt in haar huidige vorm tot en met 31 december 2018. Over de voortzetting van de regeling wordt na verwachting in de zomer van 2018 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap een besluit genomen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Miranda Busscher en Janneke Folkersma.

Bron: RVO

 

Bekijk overige nieuwsberichten

Volg ons ook via onze social media kanalen!

In de media
 
Onze radiocommercial op BNR