laatste nieuws van Green Accountants

Nieuws

Wil je op de hoogte blijven van alles omtrent ondernemen? Of het nu gaat om nieuwe ontwikkelingen, gewijzigde wet- en regelgeving of updates, op deze pagina plaatsen wij regelmatig nieuwsitems en artikelen die voor jou en jouw onderneming interessant kunnen zijn.

Donderdag 22 februari

WBSO ontvangen in 2017? Geef dan voor 31 maart je realisatie door

Als je in 2017 WBSO hebt ontvangen, dien je voor 31 maart 2018 de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven voor uw S&O-project door te geven aan de RVO.

Wat geef je door?

 • Heb je in 2017 WBSO aangevraagd voor S&O-uren van je werknemers? Dan meld je altijd per S&O-verklaring de S&O-uren die je medewerkers in 2017 hebben gerealiseerd.
 • Heb je bij aanvraag gekozen voor kosten en uitgaven (dus niet voor forfait)? Dan meld je ook per S&O-verklaring de in 2017 gemaakte kosten en uitgaven.
 • Ben je zelfstandig ondernemer? Dan vul je alleen een mededelingenformulier in wanneer je minder dan 500 S&O-uren hebt gerealiseerd.
 • Heb je helemaal geen S&O-uren of kosten en uitgaven gemaakt? Ook dan geef je dat door via het eLoket.

Tips
Maak voor het melden van uw realisatie gebruik van de informatie en hulpmiddelen op 'mijn.rvo.nl'. Hier vind je:

 • Het ‘Stappenplan mededelen WBSO’.  
 • Een handige rekentool en toelichting op de rekentool om eenvoudig de totalen van de gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven per S&O-verklaring te bepalen.
 • De ’Handleiding mededelen WBSO’ met veel gestelde vragen en voorbeelden over het schuiven met uren, kosten en uitgaven.

BSN’s doorgeven
Geef direct de Burgerservicenummers (BSN’s) van je S&O-medewerkers in 2017 aan door. Dit heeft de RVO nodig voor de berekening van het S&O-uurloon voor de WBSO-aanvraag in 2019 (dit geldt niet voor zelfstandigen). Gebruik hiervoor in eLoket het formulier 'WBSO BSN werknemers 2017'.

Hoe melden?
Log in met eHerkenning op eLoket onder ‘Direct regelen’ op 'mijn.rvo.nl'. Kies in eLoket <> en vervolgens het formulier 'WBSO Mededelen 2017'.
Zie je op het scherm een mededeling om een activeringscode te gebruiken? Gebruik dan de code onderaan de herinneringsbrief die je begin februari hebt ontvangen.

Meer informatie? Neem gerust contact op met Miranda Busscher en/of Janneke Folkersma.

Bron: RVO

Donderdag 8 februari

Recht op loonkostenvoordeel? LET OP: per 1 januari 2018 belangrijke wijziging

Vanaf 1 januari 2018 heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden in de loonkostensubsidies voor werknemers. De belangrijkste wijziging is dat de werkgever na indiensttreding van de werknemer, nog maar 3 maanden de tijd heeft om loonkostenvoordeel aan te vragen. Wordt deze niet op tijd aangevraagd,  ontvangt de werkgever in zijn geheel geen loonkostenvoordeel.

Wat is er gewijzigd?
Tot 2018 werden premiekortingen voor bepaalde groepen werknemers verrekend met de maandelijkse loonaangifte. Als je als werkgever recht had op de premiekorting, werd dit direct verrekend met de te betalen sociale lasten en kon tot 5 jaar terug nog premiekorting geclaimd worden. Vanaf 1 januari 2018 moet je als werkgever in het bezit zijn van een doelgroepverklaring voor de betreffende werknemer en moet er in de digitale loonaangifte worden aangegeven dat je loonkostenvoordeel wilt ontvangen. Het daadwerkelijke voordeel ontvang je vervolgens jaarlijks achteraf van de belastingdienst. 

Doelgroepverklaring
Als een werknemer in dienst treedt of herplaatst wordt binnen de eigen organisatie, heb je als werkgever in principe drie maanden de tijd om een doelgroepverklaring aan te vragen. De werknemer hoeft echter gedurende de eerste 2 maanden van zijn dienstverband geen vragen te beantwoorden over zijn ziekte- of arbeidsverleden en mogelijke subsidies. Na 2 maanden dienstverband moet de werknemer hierop wel verplicht antwoorden en kan hij een doelgroepverklaring aanvragen (of hij machtigt de werkgever om dit te doen). Feitelijk heb je als werkgever dus 1 maand de tijd om te zorgen voor een doelgroepverklaring. Wordt de doelgroepverklaring niet binnen 3 maanden na indiensttreding aangevraagd, dan vervalt het recht op subsidie in zijn geheel.

Wanneer kun je een doelgroepverklaring aanvragen
Werkgevers kunnen in de volgende gevallen een doelgroepverklaring aanvragen:

 • oudere werknemers (56 jaar en ouder): 
 • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
 • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
 • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

Conclusie
Als er een nieuwe werknemer in dienst treedt is het dus van groot belang na te gaan of je wellicht in aanmerking komt voor een loonkostensubsidie. De werknemer moet hier na twee maanden werken verplicht aan meewerken. Daarna moet de doelgroepverklaring worden aangevraagd. Vergeet niet je salarisadministrateur op de hoogte te stellen, omdat dit verplicht vermeld moet worden in de digitale loonaangifte. Op basis daarvan zal de belastingdienst jaarlijks achteraf het loonkostenvoordeel uitbetalen.

Download hier de handige infographic van de Rijksoverheid waarin overzichtelijk is opgenomen wie welke stappen moet ondernemen in de aanvraag loonkostenvoordeel.

Wil je meer weten over het loonkostenvoordeel? Neem gerust contact op met Miranda Busscher en Janneke Folkersma.

Bron en meer informatie: Rijksoverheid.nl
 


Bekijk overige nieuwsberichten

Volg ons ook via onze social media kanalen!

In de media
 
Onze radiocommercial op BNR