laatste nieuws van Green Accountants

Nieuws

Wil je op de hoogte blijven van alles omtrent ondernemen? Of het nu gaat om nieuwe ontwikkelingen, gewijzigde wet- en regelgeving of updates, op deze pagina plaatsen wij regelmatig nieuwsitems en artikelen die voor jou en jouw onderneming interessant kunnen zijn.

Donderdag 5 juli

Subsidie Praktijkleren aanvragen

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voor wie?
Als je in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio’s. Vanaf het school-, studiejaar 2017/2018 wordt de regeling uitgebreid. Je kunt dan ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer je een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs. Lees hier de voorwaarden per categorie.

Aanvragen
Voor het school-, studiejaar 2017/2018 kun je een aanvraag indienen van 2 juni 2018 09.00 uur tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur

In de indieningsperiode van 2018 kun je subsidie aanvragen voor de begeleiding in het schooljaar 2017/2018. Het schooljaar 2017/2018 loopt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. Na afloop van de begeleiding kun je je aanvraag indienen. Meer informatie over aanvragen en over beslissing & uitbetaling van aanvragen vind je op mijn.rvo.nl.

Voortzetting regeling na 2018
De Subsidieregeling praktijkleren loopt in haar huidige vorm tot en met 31 december 2018. Over de voortzetting van de regeling wordt na verwachting in de zomer van 2018 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap een besluit genomen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Miranda Busscher en Janneke Folkersma.

Bron: RVO

 

Donderdag 31 mei

De nieuwe minimumlonen per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 gaan de brutobedragen van het wettelijk minimum(jeugd)loon weer stijgen. De Staatscourant heeft onlangs de aangepaste bedragen gepubliceerd.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli:

EUR 1.594,20 per maand (januari 2018: EUR 1.578,00 per maand);  
EUR 367,90 per week (januari 2018: EUR 364,15 per maand);  
EUR 73,58 per dag (januari 2018: EUR 72,83 per dag). 

Het minimum(jeugd)loon is naar evenredigheid lager indien de werknemer een kortere arbeidstijd is overeengekomen dan de normale arbeidsduur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij deeltijdarbeid. Met ingang van 2018 geldt het wettelijk minimumloon niet alleen voor werknemers, maar ook voor opdrachtnemers die geen zelfstandige zonder personeel zijn, voor werknemers die een stukloon ontvangen en bij overwerk en meerwerk.

Werknemers die jonger zijn dan 22 jaar hebben recht op het voor hun leeftijd geldende minimumjeugdloon. Welke bedragen precies voor hen van toepassing zijn, hangt af van hun situatie. Voor jongeren van 18, 19 of 20 jaar waarmee in hun arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden namelijk andere minimumbedragen dan voor andere jonge werknemers.

Wil je meer weten over de (minimum)lonen? Neem dan contact op met Miranda Busscher of Janneke Folkersma

Bron en overzicht tabellen minimum(jeugd)lonen: SalarisNet 


Bekijk overige nieuwsberichten

Volg ons ook via onze social media kanalen!

In de media
 
Onze radiocommercial op BNR