laatste nieuws van Green Accountants

Nieuws

Wil je op de hoogte blijven van alles omtrent ondernemen? Of het nu gaat om nieuwe ontwikkelingen, gewijzigde wet- en regelgeving of updates, op deze pagina plaatsen wij regelmatig nieuwsitems en artikelen die voor jou en jouw onderneming interessant kunnen zijn.

Donderdag 15 november

Eindejaarstips 2018

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft ook dit jaar weer een overzicht met fiscale eindejaarstips opgesteld. Een handig overzicht voor ondernemers, DGA's, werkgevers en -nemers, boordevol tips en maatregelen die je nu nog kunt nemen om het jaar 2018 fiscaal zo gunstig mogelijk af te sluiten!

Download de eindejaarstips hier.

Heb je fiscale vragen? Neem dan contact op met Rudolf Ophof.

Bron: NBA

 

 

 

 

Dinsdag 6 november

Termijn insturen informatieformulier Afkoop of omzetting Pensioen Eigen Beheer verlengd

Bij afkoop of omzetting van pensioenrechten hebben directeur-grootaandeelhouders voortaan een jaar de tijd om het informatieformulier in te sturen. Dit staat in het besluit dat op 31 oktober 2018 is gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit maakt het ook mogelijk om (ex-)partners het informatieformulier alsnog te laten ondertekenen.


De belastingdienst verlengt de termijn voor het insturen van het ‘informatieformulier Afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer’ tot een jaar. Directeur-grootaandeelhouders die vóór 13 december 2017 hun pensioenvoorziening in eigen beheer hebben afgekocht of omgezet, kunnen het informatieformulier ook nog insturen. Het moet dan uiterlijk op 12 december 2018 bij de Belastingdienst binnen zijn.


Ondertekening door (ex-)partner
Als het informatieformulier ten onrechte niet door de (ex-)partner is ondertekend, dan stuurt de Belastingdienst een verzoek hiertoe. In dit verzoek stelt de inspecteur de (ex-)partner alsnog in de gelegenheid dit formulier te ondertekenen. De inspecteur stelt hiervoor een termijn van tenminste 6 weken.


Einde aan onzekerheid
Tot en met 2019 geldt een regeling waarbij directeur-grootaandeelhouders de mogelijkheid hebben om hun pensioenvoorziening in eigen beheer met een fiscale korting af te kopen. Veel informatieformulieren kwamen te laat of zonder handtekening van de (ex-)partner bij de belastingdienst binnen. Het besluit maakt een einde aan de onzekerheid bij directeur-grootaandeelhouders of ze dan nog wel recht hebben op deze regeling. Is het informatieformulier – juist en volledig ingevuld – binnen de verlengde termijn aangeleverd, dan komt de afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer (toch) in aanmerking voor de fiscale korting. Voorwaarde is wel dat de aangifte loonheffingen op tijd en volledig is ingediend en dat de loonheffingen op het afkoopbedrag zijn betaald.
 
Lees het besluit in de Staatscourant

Neem voor meer informatie contact op met Rudolf Ophof.

Bron: Belastingdienst

 


Bekijk overige nieuwsberichten

Volg ons ook via onze social media kanalen!

In de media
 
Onze radiocommercial op BNR