diensten van Green Accountants

Accountancy

Als ondernemer heb je allerlei administratieve verplichtingen en daar wil je het liefst zo weinig mogelijk tijd aan besteden. Wij helpen je graag je administratie zo efficiënt mogelijk in te richten en te onderhouden. Zodat jij meer tijd aan je onderneming kunt besteden maar wel alle belangrijke informatie voorhanden hebt.

Wij verzorgen:

 • Het samenstellen van de jaarrekening, deponering Kamer van Koophandel;
 • Kredietrapportages en tussentijdse cijfers;
 • De administratieve dienstverlening.

Samenstellen jaarrekening, deponering 

Op basis van de gevoerde administratie stellen wij de jaarrekeningen samen volgens de geldende wet- en regelgeving. Na goedkeuring van de jaarrekening zullen wij de te deponeren stukken ten behoeve van de Kamer van Koophandel en de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders opstellen. Via SBR worden vervolgens de wettelijk te deponeren stukken doorgestuurd naar de Kamer van Koophandel.

Via Mijn Green, jouw persoonlijke klantportaal, kun je documenten overal ter wereld inzien en accorderen. Het portaal stuurt vervolgens automatisch de stukken door naar de Kamer van Koophandel, Belastingdienst en andere partijen, zoals bijvoorbeeld de bank.

Kredietrapportages en tussentijdse cijfers

Wij leveren kredietrapportages betrouwbaar en veilig in SBR aan bij de bank. Op dit moment kan dat naar de ABN AMRO, ING en Rabobank. Het is mogelijk om zowel fiscale cijfers als commerciële cijfers aan te leveren, zowel enkelvoudig als geconsolideerd. Ook kwartaalcijfers kunnen worden aangeleverd. Dit geldt voor kleine en middelgrote ondernemingen met een zakelijk krediet. De kredietaanvraag zelf, prognosecijfers en andere gegevens of documenten gaan op dit moment nog niet via SBR. De jaarcijfers en diverse toelichtingen dus wel.

Administratieve dienstverlening

Wij bieden ondernemers ondersteuning bij het voeren en optimaliseren van hun financiële administratie. Handige digitale oplossingen om het jou als ondernemer zo gemakkelijk mogelijk te maken. 

Wij werken met verschillende boekhoudpakketten (zoals bijvoorbeeld ExactOnline en Snelstart) en koppelen daaraan ook andere systemen. Je kunt daarbij denken aan:

 • Scanningpakket. De mogelijkheid om alle facturen te scannen en in te lezen met automatische boekingen;
 • Salarispakket. Het automatische inlezen van de loonjournaalpost;
 • Internetbankieren. Het automatisch inlezen van de bankmutaties en het automatisch afletteren van de posten (Rabobank, ING en ABN).

Verder optimaliseren van de financiële administratie:

 • Verzending van digitale verkoopfacturen;
 • Automatisch maandelijks de afschrijvingen boeken;
 • Betalingen selecteren en versturen naar de bank;
 • Vooruitbetaalde posten verdelen over de resterende maanden;
 • Btw aangifte genereren vanuit de financiële administratie.

Wilt je weten hoe wij je kunnen helpen met het (verder) optimaliseren van je administratie of heb je een vraag over onze accountancy diensten? Neem dan contact op met Erwin Sikkes.

Nieuws / Actueel
 

Maandag 7 mei Meimaand, vakantiegeldmaand

Bij de meeste ondernemingen wordt in de maand mei het vakantiegeld uitbetaald. 
Werknemers hebben recht op vakantiegeld van minimaal 8% van het bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar. Waar moet je bij het uitbetalen van vakantiegeld zoal op letten?

Lees meer »
Dinsdag 17 april De voorbereiding op de AVG

Niemand komt meer onder de AVG uit. De nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei van toepassing. De inhoud op zich is niet helemaal nieuw, het is een aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de meldplicht datalekken, en het bevat een aanscherping en meer gedetailleerde regelgeving. Vrijwel elke organisatie heeft er mee te maken. Bijvoorbeeld verwerking personeelsgegevens, registratie in een klantendatabase enz. 

Lees meer »

Onze radiocommercial op BNR